שקערורות

תרגום יונתן:

שקערורות - משקען. (ויקרא יד לז)

תרגום אונקלוס:

שקערורות - פחתן. (שם)

רש"י:

שקערורות - שוקעות במראיהן. (שם)

אבן עזרא:

שקערורות - אין אחות למלה הזאת, ולא נדע אם היא מרובעת כפולת האות האחרון או מחמשת אותיות, ופירושיה לפי טעם המקום, יש אומרים כדמות סימנין או חוטין, ויש אומר שהיא מלה מורכבת מטעם ותשקע האש ורורות מגזרת רר בשרו, וזה רחוק. (שם)

מלבי"ם:

פעל שקערורות שרשו שקע, והרי"ש נוספת, ופירושו שמראה הנגע שקוע בעומק האבנים, כי פעל שקע מורה תמיד על הצילול ושקיעה בעומק... (הכרמל)

העמק דבר:

שקערורות - היינו שנראין הקירות שקוע מן הנגע ומראה הנגע גבוה. (שם)