שקף

(ראה גם: השקף)

מלבי"ם:

ההבדל שבין פעל שקף ובין יתר הפעלים הבאים על הראיה הוא, שהשקפה מציין הראיה בעד החלון או ארובה ודרך מחיצה, כמו "וישקף אבימלך בעד החלון", או מלמעלה למטה, כמו "השקיפה ממעון קדשך", וענינו מי שמשקיף בעד דבר שהוא רואה יותר ממה שהוא נראה. והשקפה שאין אחריה ראה הביט הוא לרעה, חוץ אצל מתנות עניים שהוא לטובה. (הכרמל)