שרוק

תרגום יונתן:

שרוקים - קוחין. (זכריה א ח)

רש"י:

שרוקים - לא ידעתי. (שם)

רד"ק:

שרוקים - צבע שלא נתברר לנו, ויש אומרים שרוקים במסרק. (שם)

מצודת דוד:

שרוקים - מצוירים בצבעים. (שם)

מלבי"ם:

שרוקים - אדום ולבן, על יורשיו (של אלכסנדר) שמקצתם בשלום ומקצתם במלחמה. (שם)