שרות

תרגום יונתן:

בשרותיה - בקרוהא. (ירמיה ה י)

רש"י:

בשרותיה - לשון מישור, ולמנחם חומתיה, ואני אומר לשון שורותיה. (שם)