שריון

רש"י:

ושריון קשקשים - כקשקשת דגים נופלים על השריון, קשקשת לכל נקב. (שמואל א יז ה)

בין הדבקים - יש שריון עשוי קשקשים והקליפות נופלים על נקבי השריון וסותמים אותם, ונקראים דבקים. (מלכים א כב לד)

רד"ק:

השריונות - לבושי הברזל העשוים מטבעות. (ירמיה מו ד)