ששך

תרגום יונתן:

ששך - בבל. (ירמיה כה כו)

רש"י:

ששך - בבל בא"ת ב"ש. (שם)