תאניה

תרגום יונתן:

תאניה - צדיא וריקניא. (ישעיה כט ב)

תאניה ואניה - אבילותא ואנינותא. (איכה ב ה)

רש"י:

תאניה - צער ויללה. (שם)

אבן עזרא:

תאניה - כמו ואנו הדייגים, ויש אומרים מגזרת אנה, שישאר רק מקומה. (ישעיה כט ב)

רד"ק:

תאניה יבכו על הנהרגים. (שם)