תבן

תלמוד ירושלמי:

לא ימכור אדם את תבנו (להוציא ממנו התבואה שנשארת לפעמים בשבלים) ואת גפתו ואת זגיו למי שאינו נאמן על המעשרות להוציא מהן משקין, ואם הוציא חייב במעשרות ופטור מן התרומה, שהתורם בלבו על הקוטעים ועל הצדדין ועל מה שבתוך התבן. (מעשרות כב ב)

מלבי"ם:

לא תאסיפון לתת תבן - יש הבדל בין קש ובין תבן, הקש כולל שבלים שלמים גם כן, ומשמחתכים הקש נקרא תבן, ואז הוא מאכל לבהמות, "גם תבן גם מספוא רב עמנו", וגם נותנים אותו לתוך הטיט שעושים ממנו לבנים לדבקם... (שמות ה ז)