תבני

 

אז יחלק העם ישראל לחצי, חצי העם היה אחרי תבני בן גינת להמליכו והחצי אחרי עמרי. ויחזק העם אשר אחרי עמרי את העם אשר אחרי תבני בן גינת, וימת תבני וימלוך עמרי. (מלכים א טז כא)

רש"י:

וימת תבני - כשנשא אסא בת עמרי ליהושפט וראו חשיבותו הרגו את תבני. (שם כב)