תובל קין

זהר:

אחר שנולדו (השדים) מאדם, הוליד בנות מאלו הרוחות שהיו דומות ליופי של העליונים ויופי של התחתונים, ועל כן כתוב ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טובות הנה וגו', והכל היו טועים אחריהן. וזכר אחד נמצא, שבא לעולם מן הרוח שמצד קין, וקראו אותו תובל קין, ונקבה אחת יצאה עמו, והיו הבריות טועים אחריה, ונקראת נעמה, ממנה יצאו רוחות ושדים אחרים, והם תלוים באויר ומודיעים דברים לאלו האחרים הנמצאים למטה.

ותובל קין זה הוציא כלי הריגה לעולם, (שהיה לוטש כל חורש נחושת וברזל), ונעמה זו היתה מתרגשת ברגשיה ונתדבקת בצד שלה... (אחרי שס)

רש"י:

תובל קין - תובל אומנתו של קין, תובל לשון תבלין, תובל והתקין אומנתו של קין לעשות כלי זיין לרוצחים. (בראשית ד כב)

שמען קולי - שהיו נשיו פורשות ממנו מתשמיש לפי שהרג את קין ואת תובל קין, שהיה למך סומא ותובל קין מושכו, וראה את קין ונדמה לו כחיה, ואמר לאביו למשוך בקשת והרגו, וכיון שידע שהוא קין זקנו הכה כף אל כף וספק את בנו ביניהם והרגו... (שם שם כג)

העמק דבר:

תובל קין - מנהיג עסק קין שהיא עבודת האדמה, והיינו לוטש כל חרש נחשת וברזל, ובזה עשה כלי חרישה וקצירה וכל הצורך לעבודה זו. (שם שם כב)