תוחלת

(ראה גם: תקוה)

הגר"א:

תוחלת צדיקים שמחה - תוחלת הוא שהאדם מצפה לו זמן רב שיבא, ותקוה הוא שהאדם מצפה שיבא לו תיכף ובזמן קרוב... (משלי י כח)

מלבי"ם:

תוחלת - מיחלים לדבר ברור ומובטח לו, והמקוה על דבר בלתי מובטח... (יחזקאל יט ה)