תור   ובהגיע תור

תרגום יונתן:

ובהגיע תור - סדור. (אסתר ב יב)

רש"י:

תור - זמן. (שם)

אבן עזרא:

ובהגיע תור - כמו עת, ויש אומרים מגזר תור, כי יבא לעת מזומנת, כמו "וקול התור נשמע בארצנו". (שם)