תורן

תלמוד בבלי:

המוכר את הספינה מכר את התורן ואת הנס ואת העוגין ואת כל המנהיגין אותה... תורן איסקירא, וכן הוא אומר ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך... (בבא בתרא עג א)

רש"י:

תורן - עץ גבוה תקוע בארץ, וכן נס, ונותנים עליו סודר לסימן מפני האויב. (ישעיה ל יז)

תורן - העץ הגבוה בספינה שהמפרשים עליו. (יחזקאל כז ה)

מלבי"ם:

כתורן - העץ הגבוה מציין הבדידות. וכנס - הוילון שעליו מציין האסיפה למלחמה... (ישעיה ל יז)