תותח

רש"י:

תותח - לפי פירושו הוא כלי זיין. (איוב מא כא)

רלב"ג:

תותח - יש מפרשים כלי בעל יתדות מחודדות בו צדים דגים, והנכון הכלי הגדול בו משליכים אבנים להפיל החומות. (שם)

מצודת דוד:

תותח - אבני תותח. (שם)

מלבי"ם:

שם תותח מציין הקלעים הגדולים שמהרסים בם החומות והמבצרים, כמו "כקש נחשבו תותח", שגם התותח, שהם כדורי קלע הגדולים מאד שבם יהרסו המבצרים נחשבים לו לקש ולא יפעלו בו להזיקו. (הכרמל)