תחלה

מלבי"ם:

ההבדל שבין תחלה ובין ראשון וראשית הוא, שתחלה אינו סופר שני אחריו ולא נמצא רק על הזמן, והוא שולל הזמן הקודם ולא ישקיף על הזמן המתאחר רק על זמן העבר למעט שלא היה כן קודם לכן בזמן שלפניו, כמו "הוא החל להיות גבור", שלא היה גבור קודם לו, לא שהוא היה גבור הראשון נגד הבאים אחריו. ובזה הוא אינו חלק מזמן שאחריו רק שלילת הזמן שלפניו. ולזה לא היה יכול לאמור בתחלה ברא אלקים, שמורה שלילת הזמן הקודם, אחר שקודם לכן לא היה זמן כלל. (הכרמל)