תימא

תרגום יונתן:

ארץ תימא - ארעא דרומא. (ישעיה כא יד)

מלבי"ם:

ארץ תימא - שהיא בקעה ומים מצוים בה. (שם)