תככים

רש"י:

ואיש תככים - איש מזימות בעל תורה. (משלי כט יג)

אבן עזרא:

ואיש תככים - שהדלות תשברו, כמו "תוכו לרגליך". (שם)

מאירי:

ואיש תככים - נשבר הלב או בעל תוך ומרמה... או בעל המחקר שצריך להחזיק האמת ולהבדילו מן השקר. (שם)

רלב"ג:

ואיש תככים - יש לו מחשבות רבות בענין. (שם)

מצודת דוד:

ואיש תככים - עשיר שהעני. (שם)