תל

מלבי"ם:

ההבדל בין תל ובין הר וגבעה הוא שתל הוא העשוי בידי אדם מעפר ואבנים וכדומה. (הכרמל)