תמנת חרס

 

על פי ה' נתנו לו את העיר אשר שאל את תמנת סרח בהר אפרים, ויבן את העיר וישב בה. (יהושע יט נ)

ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש. (שם כד ל)

ילקוט שמעוני:

כתיב סרח וכתיב חרס, א"ר אלעזר בתחלה פירותיה דומים לחרס ולבסוף פירותיה מסריחין מרוב שומנן, ואי תימא בתחלה מסריחין מרוב שומנן ולבסוף דומים לחרס. (יהושע פרק יט, כט)