תנומה

(ראה גם: שינה)

רד"ק:

לא ינום - פחות משינה. (תהלים קכא ד)

רמח"ל:

וזה סוד התנומה שעל העפעפים, נמצא שיש בתחלה השינה בעינים ואחר כך התנומה בעפעפים, אך בענין השמירה שאמרנו שנמצאו בא"א בסוד שומר ישראל הוא להיפך, לא ינום תחילה ואחר כך לא יישן, והיינו כי בהתעלות הדבר מז"א לא"א נמצאת השמירה לדיני הז"א ואנו רואין מתחילה התנומה שהוא הנהגת הכסויין, וידענו שיש למעלה שומר ולא ינום, ומשם אנו מתעלים עוד לפנים ונדע שהעינים הם בסוד שינה, ונדע גם כן שיש השומר לצורך השינה, אך לענין עין הא"א עצמו נאמר בתחלה שלא יש שינה שהוא הסתלקות המוחין ואחר כך תנומה שהוא פריסת העפעפים, וזהו עינא דלא אדמוך ודלא נאים, תרגומו דלא יישן ולא ינום... (אדיר במרום דף צב)

הגר"א:

שינה הוא בפנים בהסתלקות המחשבות, ותנומה היא מבחוץ כאשר הוא נים ולא נים, והיינו שעפעפיו סגורות אבל אין מחשבתו נעדרת ממנו, דקרי ליה ועני... (משלי ו ד)

מלבי"ם:

לא ינום - מחמת לאות וחולשה. (תהלים קכא ד)

שינה - קבועה, תנומה - קלה. (משלי כד לג)