תעלולים

תרגום יונתן:

ותעלולים - חלשיא. ישעיה ג ד)

רש"י:

ותעלולים - לדעתי ליצנים המבזים אותם. (שם)

אבן עזרא:

ותעלולים - מגזרת עולל. (שם)

מלבי"ם:

ותעלולים - המדות הרעות ימשלו במושלים אלו. (שם, ראה עוד בערך הקודם)