תעלול

תרגום יונתן:

אבחר בתעלוליהם - בתברהון. (ישעיה סו ד)

רש"י:

בתעלוליהם - להיות עולל בם, לשון "כי התעללת בי". (שם)

אבן עזרא:

בתעלוליהם - לשון עלילות דברים או מגזת ויתעללו בה. (שם)

רד"ק:

בתעלוליהם - בהשחתת מעשיהם, וכן בעלילותם הנשחתות מעשה הרס והשחתה. (שם)

מלבי"ם:

בתעלוליהם - בחרו להם מצות להתלוצץ וגם אני אתלוצץ עליהם. (שם)

שם תעלול מתאחד עם פעל עלל, התעולל, שמורה תמיד על פועל מגונה יוצא מגדר המוסר וצומח מתכונה רעה בנפש, וזה פירוש "ותעלולים ימשלו", נערים אשר יהיו לשרים ימשלו בם תעלולים ומדות מגונות ותאות בזויות, והעם יהיה משועבדים לממשלת הנערים אשר הם משועבדים אל תאות לבבם עד שתאות הנערים תנהיג את ההמון שלו. (הכרמל)