תפלצת

תרגום יונתן:

תפלצתך - טפשותך. (ירמיה מט טז)

רש"י:

תפלצתך - לשון בהלה, שהיית נבהל לעורר שטימתך לאחיך. (שם)

רד"ק:

תפלצתך - יש מפרשים ע"ז, או אימתך היתה מוטלת על שכניך. (שם)