תפתה

תרגום יונתן:

תפתה - גיהנם. (ישעיה ל לג)

רש"י:

תפתה - המתפתה ליצרו נופל שם. (שם)

אבן עזרא:

תפתה - שם מקום מטונף סביב ירושלים, שם ישליכו דומן ויעלה עשן. (שם)

מלבי"ם:

תפתה - המקום בו רצה סנחריב להרוג את בניו שם הרגוהו. (שם)