תרעלה

רש"י:

תרעלה - משקה מטמטם ומתיש הכח, כקשור ומעוטף, כמו הרעלות. (ישעיה נא יז)

אבן עזרא:

תרעלה - כמו רעדה שירעד אדם בראותה. (שם)

מלבי"ם:

כוס התרעלה - היסורים שגזר עליהם מיצו אותם. (שם)