תרשיש

 

והטור הרביעי תרשיש ושהם וישפה, משובצים זהב יהיו במלואותם. (שמות כח כ)

כי אני תרשיש למלך בים עם אני חירם, אחת לשלש שנים תבוא אני תרשיש נושאת זהב וכסף שנהבים וקופים ותוכיים. (מלכים א י כב)

יהושפט עשה אניות תרשיש ללכת אופירה לזהב ולא הלך, כי נשברו אניות בעציון גבר. (שם כב מט)

מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש ודמות אחד לארבעתן, ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן. (יחזקאל א טז)

וגויתו כתרשיש ופניו כמראה ברק ועיניו כלפידי אש וזרועותיו ומרגלותיו כעין נחשת קלל וקול דבריו כקול המון. (דניאל י ו)

תרגום יונתן:

תרשיש - אפריקא. (מלכים א י כב)

תרשישה - מדינת ימא. (ישעיה כג ה)

רב סעדיה גאון:

גויתו כתרשיש - אלפים אמה כעומק ים תרשיש. ויש מפרשים כתרשיש שוהם דמות גלי הים בעת יתרוממו יראה בראשם כאבן תרשיש לבנה. (דניאל י ו)

רש"י:

אניות תרשיש - שם הים. (ישעיה כג א)

בת תרשיש - צור היושבת בים תרשיש. (שם שם י)

כתרשיש - אבן טובה, קרישטאל. (יחזקאל א טז)

תרשיש - הם שכני צור היא אפריקה ומבני אדום. (תהלים מח ז)

גויתו כתרשיש - לרז"ל בשחיטת חולין גדול ב' אלפים פרסה כמדת ים תרשיש הוא ים אפריקא. (דניאל י ו)

אברבנאל:

תרשיש - ותרשיש בדרום באפריקה המקום הנקרא קרטגו, ונראה שחירם עשה עמו שותפות כי סחר תרשיש היה מיוחד לצור... (מלכים א י כב)

כעין תרשיש - רוצה לומר שהגרמים השמימיים ספיריים. (יחזקאל א טז)

מצודת דוד:

כתרשיש - בעל גוון יפה כתכלת ושקוף. (יחזקאל א טז)

כתרשיש - אבן תרשיש נוטה למראה תכלת. (דניאל י ו)

מלבי"ם:

תרשיש - היא טערזוס בספרד במבוא הים האטלנטי, ושם מצאו הצורים כסף לרוב, וכך יכלו אניותיו ללכת מעציון גבר הן לאופיר והן לתרשיש... (מלכים א י כב)