תשבי

(ראה גם: אליהו)

תרגום יונתן:

התשבי - דמתושב. (מלכים א יז א)

רש"י:

התשבי - מארץ תושב. (שם)

רד"ק:

התשבי - מעיר תושב, ואחר כך ישב בגלעד... (שם)