תשואות

רש"י:

תשואות - לשון ערפל. (איוב לו כט)

אבן עזרא:

תשואות - מגזרת שאון, ורוצה לומר היתה מלאה אנשים ונלכדו בשביה וברעב ולא יכלו להלחם. (ישעיה כב ב)

רמב"ן:

תשואות - הרעם. (איוב לו כט)

רלב"ג:

תשואות - הרצון. (שם)